Z pożyczki restrukturyzujący się zakład opieki zapłaci tylko należność główną

ZUS nie może zaliczać na odsetki wpłat samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które dostały wsparcie od państwa. Takie stanowisko, raczej wątpliwe, zajął Sąd Najwyższy Wpłacane przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) środki na zaległe zobowiązania, pochodzące z pożyczki otrzymanej na podstawie art. 35

 

Artykuł opubikowano w Rzeczpospolitej 3 czerwca 2009 r. dział: rp.pl » Prawo

 

Nie było wypłaty, nie ma zaległości

Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania składkowe także wtedy, gdy nie wypłacali wynagrodzeń pracownikom – uznał Sąd Najwyższy. Trudno się z tym zgodzić Na podstawie art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 

Artykuł opublikowanow Rzeczpospolitej 24 kwietnia 2009 r. dział: rp.pl » Dobra Firma » Spółki » Zarząd spółki » Odpowiedzialność członków zarządu

 

Odsetki za zwłokę należą się zawsze

Płatnik, który nieterminowo odprowadził należności do ZUS, musi zapłacić odsetki. Nie ma znaczenia, czy się do tego przyczynił czy nie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm., dalej ustawa systemowa) od nieopłaconych w terminie składek należą się odsetki za zwłokę.  Takie sformułowanie mogłoby sugerować, że obowiązek ich zapłaty powstaje dopiero w chwili, gdy opóźnienie powstało z winy płatnika składek. Tak jednak nie jest.

Więcej…
 

Niekiedy na ulgi w opłacaniu składek do ZUS musi się zgodzić Komisja Europejska

Uzyskując ulgę w opłatach na ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorca korzysta, bo zostaje zwolniony z obciążeń finansowych Czasami może to być uznane za pomoc publiczną. Przy zaleganiu ze składkami chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty czy umorzenie należności. Jak we Wspólnocie Członkostwo Polski w UE wymusiło wprowadzenie pewnych regulacji związanych.

 

Artykuł opublikowano w Rzeczpospolitej 24 grudnia 2008 dział: rp.pl » Dobra Firma » ZUS » Składki ZUS » Kto i od jakiej umowy płaci składki

 

Strona 8 z 10

W ramach naszej działalności skupiamy się przede wszystkim na świadczeniu usług w zakresie księgowości oraz pomocy prawnej ...

Czytaj dalej >>

Ukierunkowane są na profesjonalną realizację usług świadczonych dla naszych klientów, z których każdy traktowany jest indywidualnie. Elastyczne ...

Czytaj dalej >>

Nasza kadra, to ludzie, których cechuje wysoki profesjonalizm oraz zaangażowanie w realizacje stawianych celów. Dbamy o możliwość ciągłego ...

Czytaj dalej >>

LexConsulting

Kancelaria Radcy Prawnego

Biuro Rachunkowe

ul. Staniewicka 14 lok. 214 03-310 Warszawa


tel.: 506 645 254

tel/fax: 22 675 75 88

e-mail: biuro@lexconsulting.pl

GO_TO_TOP stat4u