Edukacja tylko ze składkami

Wypowiedź do artykułu M. Rzemka Rzeczpospolita z dnia 28-08-2013 „Edukacja tylko ze składkami”

Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest to, że spółka będzie musiała zapłacić wstecz składki zdrowotne, razem z odsetkami za zwłokę. Tymczasem tego problemu można było uniknąć, gdyby od razu zawarła z nauczycielką umowę- zlecenie i odprowadziła od niej składkę zdrowotną. Tę składkę prawie w całości odlicza się od podatku, jej rzeczywisty koszt jest więc praktycznie nieodczuwalny. Teraz nie dość, że spółka musi uregulować składkę, to prawdopodobnie nie odzyska tej kwoty od zleceniobiorcy, który może się bronić, że nie jest już z tego tytułu wzbogacony. W znacznie gorszej sytuacji byłaby zaś spółka, która miałaby zapłacić wszystkie składki od dzieła zawartego z nauczycielem uznanego później przez ZUS za zlecenie. Wtedy kwota zaległości łatwo mogłaby sięgnąć kilkunastu tysięcy złotych.

II UK 402/12 http://prawo.rp.pl/artykul/1042543-Edukacja-tylko-ze-skladkami.html

 

Długa delegacja za granicę bez składki zdrowotnej

Wypowiedź do artykułu M. Rzemka Rzeczpospolita z dnia 3-10-2013 „Długa delegacja za granicę bez składki zdrowotnej”

Przedsiębiorcy delegujący pracowników nie tylko do USA, ale także do państw UE powinni sprawdzić, czy nie zmienili oni rezydencji podatkowej i podlegają pod obowiązek zapłaty PIT za granicą. Wymaga to jednak ustalenia, że taki pracownik utracił polską rezydencję ze względu długość pobytu poza krajem lub przeniesienie za granicę ośrodka swojej aktywności życiowej. Wtedy mogliby się domagać obniżenia składki zdrowotnej do zera. Dzięki temu do kieszeni takiego pracownika wpłynęłoby więcej pieniędzy. Po wyroku SN także pracownicy, od których pensji zostały opłacone składki w poprzednich latach, mogą domagać się ich zwrotu od ZUS.

II UK 141/13 http://prawo.rp.pl/artykul/1053710-Dluga-delegacja-za-granice-bez-skladki-zdrowotnej.html

 

Skazanie lepsze niż opłata dodatkowa

Skazanie lepsze niż opłata dodatkowa Rzeczpospolita 18-07-2013 r.

ZUS nie może ukarać płatnika, jeśli w sprawie zapadł wyrok skazujący za przestępstwo lub wykroczenie. Grzywna może być znacznie niższa niż opłata dodatkowa

Płatnicy składek muszą obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należności na rzecz ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy. Taki obowiązek nakłada na nich art. 46 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm., dalej ustawa o sus). Płatności mają dokonywać do 5., 10. lub 15. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

http://prawo.rp.pl/artykul/1030404-Skazanie-lepsze-niz-oplata-dodatkowa.html

 

Składki za wykonawcę liczymy jak za pracownika

Składki za wykonawcę liczymy jak za pracownika Rzeczpospolita 18-06-2013

Decydując się na outsourcing usług, trzeba mieć na względzie, że takie rozwiązanie może się okazać droższe niż wykonanie tych czynności przez osoby zatrudnione w zakładzie na umowę o pracę. Oszczędność na składkach z umowy cywilnoprawnej będzie pozorna, gdy zadania na jej podstawie świadczy dla swojego pracodawcy jego pracownik.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm., dalej ustawa o sus) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami. Definicję pracownika na gruncie ubezpieczeń społecznych zawiera art. 8 ustawy o sus.

http://prawo.rp.pl/artykul/1020430-Skladki-za-wykonawce-liczymy-jak-za-pracownika.html

 

Strona 4 z 10

W ramach naszej działalności skupiamy się przede wszystkim na świadczeniu usług w zakresie księgowości oraz pomocy prawnej ...

Czytaj dalej >>

Ukierunkowane są na profesjonalną realizację usług świadczonych dla naszych klientów, z których każdy traktowany jest indywidualnie. Elastyczne ...

Czytaj dalej >>

Nasza kadra, to ludzie, których cechuje wysoki profesjonalizm oraz zaangażowanie w realizacje stawianych celów. Dbamy o możliwość ciągłego ...

Czytaj dalej >>

LexConsulting

Kancelaria Radcy Prawnego

Biuro Rachunkowe

ul. Staniewicka 14 lok. 214 03-310 Warszawa


tel.: 506 645 254

tel/fax: 22 675 75 88

e-mail: biuro@lexconsulting.pl

GO_TO_TOP stat4u