Biuro Rachunkowe

Usługi kadrowo - płacowe:

obejmują m.in.:

 • prowadzenie rozliczeń pracowniczych w tym z ZUS i US,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie potrzebnych raportów dla Zarządu (Właścicieli),
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych,
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków US i składek ZUS,
 • przygotowanie deklaracji PFRON,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • raporty płacowe dla zarządu,
 • organizowanie badań BHP i lekarskich,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • przygotowanie zaświadczeń na wniosek pracownika,
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych,
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA,
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie,
Usługi księgowe:

obejmują m.in. prowadzenie:

 • ewidencji ryczałtowych,
 • książki przychodów i rozchodów,
 • ksiąg handlowych,
 • rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie i przechowywanie przez biuro ewidencji księgowej w postaci księgi rachunkowej,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:
    - odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
    - ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
    - ewidencje wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • reprezentowanie klienta w urzędach,
 • sporządzanie deklaracji do GUS

 

Ponadto służymy także pomocą i doradztwem przy zakładaniu działalności gospodarczej, wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, doradzając w sytuacjach nietypowych.

Dla tych, którzy podpsizą z nami umowę mamy ofertę specjalną w zakresie rejestracji firmy w CEIDG, KRS, ZUS, REGON.

W trakcie współpracy zapewniamy stałe doradztwo i pomoc w sprawach prawnych na atrakcyjnych warunkach.

 

W ramach naszej działalności skupiamy się przede wszystkim na świadczeniu usług w zakresie księgowości oraz pomocy prawnej ...

Czytaj dalej >>

Ukierunkowane są na profesjonalną realizację usług świadczonych dla naszych klientów, z których każdy traktowany jest indywidualnie. Elastyczne ...

Czytaj dalej >>

Nasza kadra, to ludzie, których cechuje wysoki profesjonalizm oraz zaangażowanie w realizacje stawianych celów. Dbamy o możliwość ciągłego ...

Czytaj dalej >>

LexConsulting

Kancelaria Radcy Prawnego

Biuro Rachunkowe

ul. Staniewicka 14 lok. 214 03-310 Warszawa


tel.: 506 645 254

tel/fax: 22 675 75 88

e-mail: biuro@lexconsulting.pl

GO_TO_TOP stat4u