Usługi Prawne

Prawo gospodarcze i handlowe:
 • zakładanie spółek prawa handlowego,
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszych form prowadzenia działalności,
 • rejestracja zmian w KRS,
 • bieżąca obsługa prawna organów spółek,
 • kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym,
 • porady w zakresie wyboru formy spółek i skutków ich przekształceń, likwidacji,
 • przeprowadzenie procesu przekształcenia, likwidacji spółek,
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów» odpowiedzialność karna członków zarządu w związku z działaniami w obrocie gospodarczym,
 • windykacja należności,
 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych
 • analiza projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
 • nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów.
Prawo cywilne:
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych, w tym również sporządzanie opinii w zakresie ich modyfikacji;
 • doradztwo z zakresu ochrony dóbr osobistych;
 • doradztwo z zakresu ochrony praw wierzyciela i dłużnika;
 • dochodzenie wierzytelności;
 • doradztwo z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
 • doradztwo z zakresu prawa pracy od nawiązania do zakończenia stosunku pracy,
 • doradztwo w wyborze najkorzystniejszych form zatrudnienia,
 • doradztwo w sprawach dotyczących istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy i roszczeń z tym związanych,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, wynagradzania i innych wewnętrznych aktów prawnych zakładu pracy;
 • optymalne ukształtowanie rozwiązań płacowych w zakresie zmniejszenia obciążeń publicznoprawnych,
 • opiniowanie przepisów płacowych pod kątem obciążeń związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne,
 • analiza zakładowych przepisów płacowych i wprowadzenie zmian skutkujących zwolnieniem niektórych składników wynagrodzenia od składek,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, oraz fundusze pozaubezpieczeniowe
 • doradztwo w zakresie optymalizacji zobowiązań publicznoprawnych,
 • odpowiedzialność członków zarządu i innych osób za zobowiązania publicznoprawne,
 • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich oraz umów o z członkami władz podmiotów gospodarczych,
Pomoc publiczna:
 • pomoc publiczna, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy publicznej, ocena warunków dopuszczalności pomocy publicznej,
 • restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych,
 • ocena dopuszczalności dopuszczalności stosowania pomocy publicznej,
Prawo administracyjne:
 • doradztwo w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń;
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej i WSA
Prawo dla cudzoziemców:
 • doradztwo z zakresu form legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • doradztwo z zakresu praw i obowiązków cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • doradztwo przy sporządzaniu dokumentacji o udzielenie:

               zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony,
               zezwoleń na osiedlenie cudzoziemca,
               zezwoleń na osiedlenie rezydenta długoterminowego WE,
               karty pobytu;

 • doradztwo w zakresie procedury udzielenia zgodny na pobyt tolerowany, uzyskania statusu uchodźcy;
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej;
 

W ramach naszej działalności skupiamy się przede wszystkim na świadczeniu usług w zakresie księgowości oraz pomocy prawnej ...

Czytaj dalej >>

Ukierunkowane są na profesjonalną realizację usług świadczonych dla naszych klientów, z których każdy traktowany jest indywidualnie. Elastyczne ...

Czytaj dalej >>

Nasza kadra, to ludzie, których cechuje wysoki profesjonalizm oraz zaangażowanie w realizacje stawianych celów. Dbamy o możliwość ciągłego ...

Czytaj dalej >>

LexConsulting

Kancelaria Radcy Prawnego

Biuro Rachunkowe

ul. Staniewicka 14 lok. 214 03-310 Warszawa


tel.: 506 645 254

tel/fax: 22 675 75 88

e-mail: biuro@lexconsulting.pl

GO_TO_TOP stat4u